Se videnshjulene på Børneliv

Leg af forskellig art kan have en stor indflydelse på læring, forståelse og udvikling. Jørn Martin Steenhold har forsket i børns leg og udvikling, som du kan læse mere om på www.borneliv.dk. Der kan du blandt andet lære mere om videnshjulene, der er analyse- og planlægningsredskaber til arbejde med børneliv.

Brug videnshjulene fra Børneliv til at forstå

Videnshjulene kan sandsynliggøre og inspirere til metoder, aktiviteter, lege- og læringsprodukter og materialer, der stimulerer barnets udvikling inden for forskellige udviklingsområder. Du er garanteret nyttige redskaber med videnshjulene. Disse tilbyder en fri forklaring og tolkning af processer, begivenheder og oplevelsessituationer i hverdag samt i eksperimenterende lege og læringsprocesser. Jørn Martin Steenholds videnshjul er ikke et hjul, men en kugle der er gennemskåret. Inde i den runde, tredimensionelle form er en kerne, der indeholder vidt forskellige fænomener og elementer, som fletter ind i hinanden på forskellige måder. De forskellige videnshjul er alle modeller, der skal tjene som efterlignelsesobjekter. Hjulene fremviser meget af det, der forekommer i forskellige situationer som begivenheder, forløber og processer. Det kan være i forhold til historie, fortællinger, tegninger, billeder o.l. Dermed er videnshjulene en form for kopier af oplevelser og aktiviteter. Dog kan videnshjulene også anvendes som en model til planlægning af fremtidige anskaffelser og aktiviteter.

Disse redskaber giver indsigt i børneforskning

For at gøre det mere overskueligt i oversigten er indholdet i videnshjulene, også kaldet konfigurationer og semer, anbragt i lag og ringe. Men i hændelser, situationer og funktioner med mere flyder de nærmest sammen. Det foregår i en form for orden, der kun bestemmes af deltagerens identit og adfærd. Selvfølgelig har begivenhedens omfang, forløb og udvikling også en stor rolle i det. Konfigurationer i videnshjulene er korte og præcise beskrivelser, der forklarer hvordan indholdet placeres i en proces eller et forløb. Semer er derimod de enkelte indholdsdele i fortællingen. Det er nærmest en mikrofortælling eller -beskrivelse, som præcist placerer og præciserer relationer, enheder og handlinger i forhold til hinanden. Semer i videnshjulene er med til at give en bedre forståelse af tegn, der kan tolkes og forstås. Videnshjulene er nogle værktøjer, der kan være nyttige at bruge, når der er tale om identitet og adfærd. Du kan lære meget mere om videnshjulene, hvis du tager ind forbi www.borneliv.dk. Her kan du læse i flere detaljer om børneliv, leg, samvær og barndom.

På www.borneliv.dk har Jørn Martin Steenhold samlet sine forskningsmaterialer, lærebøger og andet, der taget et tæt kig på barndom og børnenes udvikling og læring. Formålet er at skabe en dialog på basis af hans forskning og udbrede viden.