Skilsmisse – det bør du vide

Står du overfor en skilsmisse, eller måske det blot er noget du er blevet mere nysgerrig på det sidste stykke tid? Lige meget hvad er du kommet til det rette sted, for her får du en hurtig opsummering på nogle af de vigtige punkter og ting at tage til overvejelse under en skilsmisse.

Skilsmisseadvokat

Selvom man som ægtefæller måske er enige om at skilsmissen skal finde sted, er der stadig ting som kan skabe unødvendige konflikter undervejs. Her kan det derfor være en rigtig godt og fornuftig beslutning at inddrage en skilsmisseadvokat. Vedkommende vil have kendskab til den konkrete situation, og de behov som er, hvorfor der kan gives målrettet rådgivning og forhandlingshjælp med skræddersyede løsninger. Er du interesseret i at finde en skilsmisseadvokat, så book et rådgivningsmøde om skilsmisse lige her, og få hjælp til at mediere de sværere beslutninger!

Hensyntagen til dig og dine børn

Det er vigtigt at huske på ved en skilsmisse, at det ikke kun er dig selv og din ægtefælle, der bliver påvirket. Hvis I har fælles børn, og især hvis de er under 18 år, kan det have stor betydning for dem – også mentalt. Der skal derfor tages stilling til det enkelte barns behov, ønsker og tarv. Det indebærer blandet andet, hvor barnet skal bo, og om i ønsker fælles forældremyndighed eller om forældremyndigheden skal hvile mere på en af parterne.

Bodeling og boopgørelse

Som udgangspunkt vil formuer og gæld i et ægteskab blive fordelt ligeligt mellem parterne. Dette står i den danske lovgivning, men der findes dog undtagelser til dette. Blandt andet er en udtagelse hvis der allerede på forhånd er aftalt i en ægtepagt hvordan formuerne og gælden skal fordeles. En undtagelse kan også bunde i særeje, der dækker over en aktiv måde at undvige ligedelingsprincippet. Det sker blandt andet ved personlige erstatninger, pensionsrettigheder og personlige genstande som smykker.