Står du overfor en tvangsfjernelse? Kontakt en advokat med speciale i tvangsfjernelse

Det er ikke mange børn, der tvangsfjernes i Danmark. Når det sker, så kan man dog hurtigt komme til at føle sig meget alene i verden. Undgå at føle dig alene – kontakt en advokat med speciale i tvangsfjernelse.

Hvad er tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse bliver også kaldt tvangsmæssig anbringelse, og det er noget, der besluttes af kommunen. Der sidder et såkaldt Børn- og ungeudvalg, som har fokus på, at børn og unge skal have det godt i deres hjem. Hvis de vurderer, at der er åbenlys risiko for, at børnene tager skade af at blive boende hos deres forældre, så vil de kunne fjerne barnet fra hjemmet.

Hvad kan du gøre for at undgå tvangsfjernelse af børn?

Hvis du står i en situation, hvor kommunen vil tvangsfjerne dine børn, så er det selvfølgelig vigtigt at kigge indad. Overvej, hvad årsagen til dette kunne være, og forsøg at løse dette problem.
Derudover kan du få hjælp af en advokat med speciale i tvangsfjernelse, som vil tale din sag, såfremt du er uenig med kommunen. Dette sker direkte på et møde med de forskellige instanser, der sidder i kommunens Børn- og ungeudvalg.

Hvis ikke du og din advokat er enige i afgørelsen efter dette møde, har du efterfølgende mulighed for at klage over afgørelsen. Her vil du skulle til et nyt møde hos Ankestyrelsen i København sammen med din advokat med speciale i tvangsfjernelse. Dette finder sted senest 8 uger efter, at der anmodes om mødet.

Hvad laver en advokat med speciale i tvangsfjernelse?

En advokat med speciale i tvangsfjernelse hjælper dig, hvis kommunen vil tvangsfjerne dine børn. De kan vejlede og hjælpe dig under hele processen afhængigt af dine behov.

Hos tvangsfjernelse.com finder du en række forskellige advokater, der yder den hjælp, som du har brug for. De har forståelse for, at tvangsfjernelse af børn er en frygtelig oplevelse for alle de involverede parter, og derfor vil de gerne hjælpe dig, hvis du enten står midt i en sag, eller hvis du er i fare for at tvangsfjernet dit barn.

Hos tvangsfjernelse.com kan du få hjælp af advokater med speciale i tvangsfjernelse af børn, og derfor har de en stor forståelse af systemet, som de kan bruge til både at rådgive og vejlede.
Flere af advokaterne med speciale i tvangsfjernelse yder gratis advokathjælp i forbindelse med sager om tvangsfjernelse.