Undgå konflikter med low arousal-kursus

Hvis du arbejder med udsatte borgere, kan der en gang imellem være risiko for, at borgeren bliver aggressiv som følge af opbyggede frustrationer eller overstimulering. Dette kan være en skræmmende og ubehagelig oplevelse for alle involverede. Derfor går du måske rundt og savner værktøjer til at forebygge disse hændelser og nedtrappe en situation før den ender ude af kontrol. Det kan du få med et low arousal kursus.

Undgå magtanvendelse

Som udgangspunkt vil man gerne undgå magtanvendelse overfor en borger, så vidt det er muligt. Dette er både en ubehagelig oplevelse for dig, men også for borgeren. Derudover kan brugen af magtanvendelse skade relationen mellem dig og borgeren, hvilket betyder, at du skal starte forfra med at opbygge tillid. Dette gør i mellemtiden dit arbejde sværere og øger risikoen for, at du skal bruge voldsomme metoder igen. Derfor er der ikke noget at sige til, hvis du gerne vil lære at håndtere disse situationer bedre.

Hvad er low arousal?

Low arousal-teknikken er en pædagogisk metode, som placerer borgeren i centrum. Med denne metode lærer du at se, høre og forstå borgeren, og genkende de ting som glæder og frustrerer ham eller hende. På den måde kan du forudse, når borgerens sind er ved at nå et kogepunkt og du kan derved hurtigt gå i gang med konfliktnedtrappende dialog. Derudover lærer du også om dine egne reaktionsmønstre i tilspidsede situationer, så du kan få et bredt og holistisk billede af en konflikt. Dette gør, at du bliver bedre i stand til at håndtere en borgers udbrud, samt være opmærksom på dine egne reaktioner.

Har du brug for disse værktøjer?

Dette værktøj er brugbart for dig, som arbejde med udsatte og udfordrede individer, om det så er mennesker med udviklingsforstyrrelser, autisme, udviklingshæmninger, ADHD eller indlæringsvanskeligheder. Uanset borgerens situation, får du de rette værktøjer til at håndtere dem.